Address: Nanhu Campus of CUMT ,No. 1, University Road, Xuzhou, Jiangsu

Zip code: 221116

Phone / Fax: + 086-0516-83590567